0

Опір заземлення електроустановок відповідно норм ПУЕ 2017

Опір заземлення електроустановок відповідно норм ПУЕ 2017
Згідно ПУЄ 2017 Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ:

Сфера застосування

1.7.1. Ця глава Правил поширюється на електроустановки змінного і постійного струму, призначених для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії, які проектуються, будуються або реконструюються, і міститять загальні вимоги до їх електробезпеки як у нормальному режимі роботи електроустановок, так і в разі пошкодження ізоляції. Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися до діючих електроустановок з метою підвищення їх електробезпеки.
Заходи електробезпеки в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.

1.7.2. Щодо заходів електробезпеки електроустановки поділяють на:

  • електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах із глухозаземленою нейтраллю;
  • електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю;
  • електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю;
  • електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах із глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю.

До приватних будинків, котеджів відносяться вимоги які застосовуються в електроустановках до 1 кВ.

ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 1Кв В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

1.7.91. В електроустановках з глухозаземленою нейтраллю нейтральну або середню точку чи один з виводів джерела живлення необхідно надійно приєднувати до заземлювача за допомогою заземлювального провідника.

Не допускається використовувати PEN (РЕ- або N)-провідники, які з’єднують нейтраль з розподільчим щитом, як заземлювальні.

Якщо в PEN-провіднику, який з’єднує нейтраль джерела трифазного струму з шиною PEN розподільчого щита напругою до 1 кВ, установлено трансформатор струму, то заземлювальний провідник слід приєднувати не до нейтралі джерела безпосередньо, а до PEN-провідника і, за можливості, відразу за трансформатором струму. У такому випадку поділ PEN-провідника на РЕ- і N-провідники в системі TN-S слід виконувати також поза трансформатором струму. Трансформатор струму треба розташовувати якомога ближче до виводу нейтралі джерела живлення.

Виведення PEN або N-провідника від нейтралі джерела на розподільчу установку слід здійснювати: у разі виведення фаз шинами - шиною на ізоляторах; у разі виведення фаз кабелем (проводом) - жилою кабелю (проводу).

Провідність PEN- або N-провідника від нейтралі джерела до розподільчої установки повинна бути не меншою ніж 50% провідності вивідного фазного провідника.

1.7.92. Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN (РЕ) провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

1.7.93. На кінцях повітряних ліній електропередавання як з неізольованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення PEN (РЕ) провідника зі значенням опору згідно з 1.7.95.

Упершу чергу необхідно використовувати природні заземлювачі (підземні частини залізобетонних і металевих опор), а також заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг (див. главу 2.4).

Зазначені повторні заземлення виконують тільки в тому разі, якщо на повітряних лініях відсутні заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг, або їх недостатньості для виконання умови, зазначеної в 1.7.95.
Повторні заземлення PEN-провідника в мережах постійного струму слід влаштовувати із застосуванням окремих штучних заземлювачів. Вони не повинні мати металевих з’єднань з підземними трубопроводами.

1.7.94. На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується облаштовувати повторне заземлення PEN (РЕ) провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення РЕ (PEN) провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 3О Ом.

1.7.95. Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN - провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 4, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 3О і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).

1.7.96. Для питомого опору землі р > 100 Ом-м допускається збільшувати зазначені в 1.7.92 і 1.7.95. значення опору заземлення в 0,01 разів, але не більше ніж в 10 разів, за винятком опору заземлювальних пристроїв і заземлювачів, що використовуються одночасно для електроустановок напругою понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за яким виконується умова 1.7.3, наведена в 1.7.98.

Рем-Груп Сервіс рекомендує: проводити контрольний замір опору блискавкозахисного та захисного заземлення в приватному будинку, через шість місяців після встановлення.

 

Замір опору пристроїв заземлення склав 1,72 Ом.

ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 1 кВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

1.7.97. Опір заземлювального пристрою R Ом, який використовують для захисного заземлення відкритих провідних частин в електроустановках з ізольованою нейтраллю, повинен відповідати умові:

Дивитись в ПУЕ 2017

де Ud - допустима напруга дотику, значення якої в приміщеннях без підвищеної небезпеки приймається 50 В (див. також 1.7.56);

І - повний струм замикання на землю (на відкриті провідні частини), А.

Виконання зазначеної умови може не перевірятися, якщо опір заземлювального пристрою R не перевищує:

  • 4 Ом - у разі потужності джерела живлення більшою ніж 1 кВ;
  • 10 Ом - у разі потужності джерела живлення або сумарної потужності паралельно працюючих джерел живлення до 1 кВ.